Home Regulamin

Regulamin

by admin

Administratorem strony jest Mako Serwis Maciej Wajszczuk, 21-500 Biała Podlaska, ul. Mostowska 5, NIP 537-255-66-01  mwajszczuk91[at]gmail.com

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się mwajszczuk91[at]gmail.com. Zamówienie nie opłacone w ciągu 48h zostają anulowane. Jeżeli został dokonany przelew zostanie zwrócony na konto w ciągu 7 dni.

1. Umowa

Dokonując tego zakupu, zawierają Państwo umowę konsumencką z Mako Serwis Maciej Wajszczuk (spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 537-255-66-01), która będzie dostarczać Państwu treści cyfrowe na nośniku niemającym charakteru materialnego (Treści Cyfrowe) na warunkach licencji udzielonej w punkcie 3.

2. Twoje prawa do rezygnacji i zwrotu kosztów

W związku z tym, że chcą Państwo zakupić Treści Cyfrowe, do zawartej między nami umowy stosuje się specjalne zasady anulowania. Przystępując do pobierania, użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu Treści Cyfrowych przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy, który w przeciwnym razie byłby dla niego dostępny, i w związku z tym traci prawo do odstąpienia od umowy, a my niniejszym potwierdzamy tę zgodę i przyjmujemy ją do wiadomości.

W przypadku chęci anulowania zakupu, prosimy nie pobierać pliku, a zamiast tego skontaktować się z nami, abyśmy mogli zorganizować zwrot pieniędzy.

3. Udzielenie licencji i dozwolone użytkowanie

W związku z tym, że wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej licencji użytkownika końcowego, udzielamy Ci niezbywalnej, niewyłącznej i niepodlegającej sublicencjonowaniu ogólnoświatowej licencji na korzystanie z treści cyfrowych. Prawa własności intelektualnej do Treści Cyfrowych pozostają własnością twórcy treści, a my jedynie sprzedajemy Ci licencję na korzystanie z Treści Cyfrowych. Dlatego też przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej do Treści Cyfrowych na całym świecie należą do naszych licencjodawców, że prawa do Treści Cyfrowych są licencjonowane (nie sprzedawane) i że nie masz żadnych praw do, ani do Treści Cyfrowych innych niż prawo do korzystania z nich zgodnie z warunkami niniejszej licencji użytkownika końcowego.

Tam, gdzie ma to zastosowanie, użytkownik może:

używać, przeglądać i przeszukiwać Treści Cyfrowe; oraz
cytat i wyciąg z Treści Cyfrowych, o ile twórca treści otrzyma pełną informację (np. nazwisko twórcy treści i tytuł Treści Cyfrowych jako minimum).
Tam, gdzie ma to zastosowanie, nie wolno Ci tego robić:

kopiować, rozpowszechniać, publikować, transmitować, retransmitować, przekazywać, rozpowszechniać, emitować, rozpowszechniać, sprzedawać, odsprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać Treści Cyfrowe lub jakąkolwiek ich część w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez niniejszą Licencję Użytkownika Końcowego lub naruszających w jakikolwiek inny sposób nasze prawa własności intelektualnej, prawa twórcy Treści lub jakiejkolwiek strony trzeciej w związku z korzystaniem z Treści Cyfrowych; lub
wykorzystywać Treści Cyfrowe w jakikolwiek niezgodny z prawem sposób, w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszą licencją użytkownika końcowego, lub działać w sposób oszukańczy lub złośliwy, na przykład dekompilując Treści Cyfrowe lub wprowadzając do nich złośliwy kod, w tym wirusy lub szkodliwe dane.

4. Wyłączenie odpowiedzialności, gwarancje, ograniczenie odpowiedzialności i jurysdykcja.

Wszystkie Treści Cyfrowe są dostarczane “takie, jakie są”, bez żadnych gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych) i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub inne szkody, które użytkownik może ponieść w wyniku zakupu, pobierania lub polegania na Treściach Cyfrowych w jakikolwiek sposób.

5. Reklamacje

1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektornicznej lub telefonicznie.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

6. Ochrona danych osobowych

1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Mako Serwis Maciej Wajszczuk, 21-500 Biała Podlaska, ul. Mostowska 5, NIP 537-255-66-01 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.

3. Administratorem danych osobowych jest Mako Serwis Maciej Wajszczuk, 21-500 Biała Podlaska, ul. Mostowska 5, NIP 537-255-66-01

Last updated: 2 September 2020